Drainage

Zo ziet drainagebuis er uit.

Zo ziet drainagebuis er uit.

Drainage of ontwatering is het afvoeren van water uit de bodem. Hierdoor wordt het grondwaterpeil verlaagd en krijgt de tuin een betere waterhuishouding. Dit is een goede oplossing voor wateroverlast rondom de woning.

Tijdens de bouw van een nieuwe woning wordt de omliggende tuin vaak zwaar belast met machines en bouwmaterialen. De aanleg van een drainagesysteem zorgt er dan voor dat er opnieuw structuur en bodemleven in de bodem komt. Hierdoor zal de ontwatering sterk verbeteren.

Er zijn twee manieren van drainage: horizontaal en verticaal.

Horizontale drainage
Hierbij worden drainagebuizen horizontaal aangebracht in de bodem.

Verticale drainage
Bij verticale drainage boren we gaten in de bodem en vullen deze vervolgens met grind/schelpen. Dit gebeurt voornamelijk bij plaatselijke wateroverlast.

Door de kleine gaatjes wordt het overtollige grondwater afgevoerd.

Door de kleine gaatjes wordt het overtollige grondwater afgevoerd.