Woningaanpassingen
Geniet langer van uw woning, ondanks handicap of beperking!

Voorbeelden van woningaanpassingen: verhogen van de bestrating bij de voordeur.

De bestrating bij de voordeur is verhoogd.

Heeft u een beperking door ziekte, een handicap of bijvoorbeeld ouderdom? Bent u moeilijk ter been of zit u in een rolstoel? Door eenvoudigde woningaanpassingen kunnen wij er voor zorgen dat u langer van uw woning en uw tuin kunt genieten.

Wij passen zowel binnen- als buitenshuis de hoogteverschillen bij drempels van voor- en achterdeur aan.

Voorbeelden van woningaanpassingen: bij grotere hoogteverschillen wordt een langer rooster gebruikt. Zo blijft de helling gemakkelijk te nemen.

Bij grotere hoogteverschillen wordt een langer rooster gebruikt. Zo blijft de helling gemakkelijk te nemen.


Voorbeelden van woningaanpassingen: inzet van een zogenoemd stabagrooster voor het overbruggen van een hoogteverschil.

Inzet van een zogenoemd stabagrooster voor het overbruggen van een hoogteverschil.

Vergoeding woningaanpassingen

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding of tegemoetkoming in de kosten van de woningaanpassingen via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is afhankelijk van de aard en de zwaarte van de zorg die u nodig heeft. Op de website van de Rijksoverheid vind u antwoord op de vraag Kan ik een vergoeding krijgen als ik woningaanpassingen nodig heb?